HRVATSKA KATOLIČKA ŽUPA MÜNCHEN: Odredbe o ponovnom slavljenju misa s narodom

Pročitajte i ovo


Nakon mjesec i pol dana u cijeloj Bavarskoj, a time i u našoj nadbiskupiji München Freising je od 4. svibnja ponovno dopušteno slaviti svete Mise s narodom, koje moraju biti prilagođene uvjetima borbe protiv pandemije bolesti Covid-19.

Tim povodom Kardinal Reinhard Marx za nadbiskupiju München Freising dekretom od 29. travnja 2020. je među ostalim pozvao sve svećenike, pastoralne djelatnike i sve vjernike, u kojem nas sve potiče da se i dalje pridržavamo najnovijih preporuka Savezne vlade Njemačke i vlade Bavarske, u skladu zavoda za javno zdravstvo, o fizičkom distanciranju, pojačanoj osobnoj higijeni, pojačanoj higijeni prostora i praćenju zdravstvenog stanja koje se odnose na crkvene prostore i zajednička liturgijska slavlja.

Riječ je o stručnom mišljenju i preporukama, koje od svih nas traže da ih poštujemo i savjesno ih se pridržavamo u zajedničkim liturgijskim slavljima.

PONOVNA ZAJEDNIČKA SLAVLJA SV. MISA U NAŠOJ ŽUPI

Hrvatska Katolička Župa München, radi navedenih okolnosti, dekretom našega Kardinala i u dogovoru s Njemačkim župama sa slavljenjem svetih Misa radnim danom započet će u utorak, 05. svibnja. A sa slavljenjem nedjeljnih svetih Misa započet ćemo u nedjelju, 10. svibnja u crkvama i našoj kapeli gdje se slavio i redoviti raspored svetih Misa prije ove pandemije.
Radi ograničenog broja vjernika nedjeljom ćemo u svim crkvama slavit po dvije svete Mise jednu iza druga s pola sata razmaka. Radnim danom u našoj kapeli Bl. Alojzija Stepinca slavimo jednu svetu Misu prije podne u 9.30, a drugu svetu Misu poslije podne u 18.30 sati.

Uz ove svete mise u crkvi Svetoga Pavla radnim danom svete Mise slavimo petkom i subotom u 19.00 sati. Subotom Večernje svete Mise slavimo u našoj kapeli i u crkvi svetog Pavla kao Vorabendmese od nedjelje, tako da oni vjernici koji sudjeluju na toj sv. Misi subotom navečer ne moraju u ovim neprilikama dolaziti nedjeljom na sv. Misu. Sav raspored svetih Misa objavljen je na web. stranici naše župe.

NEDJELJNE SVETE MISE OD 10. 05. 2020.

GERESTRIED, SUBOTOM (Vorabendmesse) u 16.00 i 17.00 ST. PAUL u 9.00, 15.30 i 16.45 sati i SUBOTOM Vorabendmese u 19.00
KAPELA BL. ALOJZIJA STEPINCA u 9.00, 10.30 i 19.00 sati
POING u st. Michael crkvi u 10.30 i 12.00 sati
PASING u 11.30 i 12.45 sati
ST. GABRIEL u 12.00 i 13.15 sati
ST. MICHAEL u 12.15 i 13.30 sati
EMMERING u 16. i 17.15 sati

RADNIM DANOM SVETE MISE Od 05. 05. 2020.

KAPELA BL. ALOJZIJA STEPINCA u 9.30 i 18.30sati
ST: PAUL CRKVI, petkom i subotom u 19.00 sati

NAPOMENA:
Jedino nam, radi korona virusa, nije moguće u Ebersbergu u bolnici u buduće slavlje nedjeljne svete Mise.


Dragi vjernici naše župe!
Nakon što smo proslavili Uskrsnuće Gospodinovo i živjeli posebno ozračje te svetkovine u okvirima ograničenih mjera izazvanih pandemijom bolesti Covid-19; nakon što smo osjetili težinu ograničenosti slavlja bez punoga sakramentalnog zajedništva, a naročito euharistijskoga slavlja; i nakon što su u Bavarskoj i našoj Nadbiskupiji ublažene mjere te su od ponedjeljka, 4. svibnja 2020. godine dopuštena slavljenja svetih misa i drugih sakramenata uz sudjelovanje vjernika, s tim povodom pozivam sve naše vjernike da upute za daljnje oblikovanje crkvenog života primimo u poniznosti, poštujući odredbe mjerodavnih državnih tijela i preporuka naše Nadbiskupije kojima je cilj zaštita zdravlja i održivost zdravstvenog sustava.


U ovim poteškoćama, što ih živimo očituje se i snaga dobra i vjerujemo da će plodovi ispunjeni tim dobrom biti vidljivi u daljnjemu životu Crkve i svijeta. U ovim životnim poteškoćama postalo je jasnije od čega i kako Crkva živi, povezujući duhovno i tjelesno, stavljajući težište na osobni susret, na važnost upućenosti čovjeka na čovjeka, na građenje zajedništva koje ima svoju nevidljivu i vidljivu sastavnicu. Kada je to ugroženo, osjeća se čežnja za blizinom i shvaća duboka istina da je posebice za obred i liturgijsko slavlje važna ljudska prisutnost.


Iako u kušnjama, kakva je ova koju proživljavamo, pojedini vidici – poput molitve i razmatranja u obitelji – jačaju. Ali bez liturgijskih slavlja kršćanska zajednica slabi. Potrebna joj je milost koja je podupire u zdravlju i bolesti, u životu i smrti. Ovo vrijeme pokazuje i razne odlike Crkve i njenu sakramentalnu narav kao Božjega naroda. Crkva nije ustanovljena po zemaljskim načelima, nego je dar Božje milosti u Isusu Kristu.


U izvanrednim okolnostima koje živimo euharistijska slavlja nikada nisu prestala, nego su slavljena u otajstvu svećeništva kako ga potvrđuju obećanja, koja svakom svećeniku daju tijekom samoga ređenja.


I proteklih su nedjelja naši vjernici bili sjedinjeni u liturgijskim slavljima slušanjem Božje riječi, molitvom i duhovnom pričešću, što im je bilo omogućeno i u izravnom prijenosu preko you toube kanala naše Župe. Navještaj Božje riječi i u ovim životnim neprilikama nije prestao, ljubav nije izostala, davanje hvale Bogu nije zamrlo.


No ipak, sve to nije ostalo bez duboke boli nas svećenika i vas vjernikâ, jer nam je bilo uskraćeno ono bitno, euharistijsko slavlje u zajedništvu prožetom vjerom u Krista Gospodina. Znamo da nam je u životu uvijek potrebno strpljenje u kojem trebamo i dalje ustrajati ne prestajući moliti dar Božje mudrosti.


Draga braćo i sestre, dok se u svijetu traže načini na koje je moguće obnavljati, pronalaziti nove putove održavanja vitalnih djelatnosti društvene zajednice, Crkva i u ovim iznenadnim okolnostima pokušava naći prostore povratka vjernika našim sakramentalnim slavljima, vitalnim izvorima kršćanskoga života i spasenja.


Imajući pred sobom podatke i upute koje dolaze od medicinskih stručnjaka da virus kojim se širi bolest ima snažnu zaraznost. Stoga vas draga braćo i sestre, dragi naši vjernici, molim da se trebamo svi skupa strogo, strpljivo i uporno držati naputaka kojima je cilj uzajamna briga ljudi koji se susreću na našim misnim slavljima. Dakle, nije mudro misliti da će u crkvama odmah biti sve kao prije pandemije. No, Duh Božji vodi Crkvu i pomoći će nam i sljedeće razdoblje živjeti tako da budemo vođeni prema dobru.


Ondje gdje su tama i umiranje pokušali zatvoriti Život, Uskrsli Gospodin darovao je i nadu i vjeru i ljubav.


Božja snaga omogućuje ljudima ići onkraj prijetnje i zla; Duh Sveti daruje prostore svjetla, otvara obzore i obnavlja svijet. Zato puni pouzdanja u ovim životnim nedaćama vapimo: »Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje.

Stoga, pozivamo sve vas, dragi naši vjernici, da poštujete mjerodavne Preporuke Bavarske vlade, naše Nadbiskupije i odredbe zavoda za javno zdravstvo, koje u prilogu donosimo:
PREPORUKE ZA ZAJEDNIČKA LITURGIJSKA SLAVLJA RADI SPREČAVANJA ZARAZE COVIDA – kao i dolje navedene posebnosti:
Njemački zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke za sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom održavanja sv. misa s pukom i slavlja sakramenata. Navedene preporuke Kardinal Marx objavljenim dekretom potiče sve svećenike, pastoralne djelatnike i sve vjernike da ih se obavezno pridržavaju. One glase:

 1. Temeljne odrednice
  Svaki boravak u zatvorenom javnom prostoru predstavlja povećani rizik za zarazu s COVID-19 u odnosu na boravak u obiteljskom domu odnosno kućanstvu.
  a) Boravak u crkvi i u drugim molitvenim prostorima.
  Boravak se mora organizirati na način da bude vremenski skraćen koliko je to moguće te da se osigura u što većoj mjeri fizičko distanciranje sudionika (vjernika, svećenika i liturgijskih poslužitelja) kao i pojačana osobna higijena i higijena prostora.
 2. Fizičko distanciranje
  a) Dva metra udaljenosti u klupama i u prostoru.
  Neophodno je održavati udaljenost između svih sudionika od najmanje dva metra prilikom ulaska i izlaska iz crkvenih objekata te unutar same crkve ili drugog molitvenog prostora, neovisno o tome sjedi li se u klupama, stoji li se ili se čeka u redu za vrijeme liturgijskog slavlja ili obreda. Za članove zajedničkog kućanstva nije potrebno da budu odvojeni dva metra jedno od drugih u klupama.
  b) Označivanje sjedećih mjesta.
  Trebaju se unaprijed označiti sva sjedeća i stojeća mjesta međusobno udaljena najmanje 2 metra.
  Uz to se treba ograničiti ulazak za najviše onoliko sudionika koliko ima označenih mjesta u crkvi, s tim da se ostalim vjernicima, ako je to moguće, omogući praćenje liturgijskog slavlja izvan crkve ili drugog molitvenog prostora.
  c) Po mogućnosti na otvorenom prostoru.
  Preporučuje se, ako u nekoj zajednici postoji mogućnost, organiziranje cijelog liturgijskog slavlja, molitve ili obreda na otvorenom ili dijelom na otvorenom te da se liturgijsko slavlje ili molitva odnosno obred prenosi zvučnicima ispred ulaza i oko crkve ili drugog molitvenog prostora tako da ga dio vjernika može pratiti izvan crkve odnosno molitvenog prostora. U prostoru izvan crkve ili drugog molitvenog prostora preporučuje se također označiti sjedeća i stojeća mjesta poštujući razmak od po mogućnosti 2 metra.
  d) Redoslijed ulaska i izlaska.
  Predlaže se da sudionici ulaze jedan po jedan na način da prvi koji ulazi zauzima najudaljenije mjesto u crkvi ili drugoj molitvenoj prostoriji, gledajući od vrata, i tako po redu. Razmak među sudionicima treba biti najmanje 2 metra kod ulaženja i kretanja crkvom ili drugim molitvenim prostorom. Preporučuje se da se izlazak sudionika organizira tako da izlaze jedan po jedan i to na način da prvi izlazi sudionik najbliže vratima.
  Sudionike treba podsjetiti da i nakon završetka liturgijskog slavlja drže distancu, da se ne zadržavaju u grupama i ne ostvaruju bliske kontakte jedni s drugima.
  e) Kretanje i sjedenje u crkvi ili drugom molitvenom prostoru.
  Kretanje vjernika treba pokušati organizirati na način da vjernici što kraćim putem idu prema svome mjestu, da sami ne otvaraju niti zatvaraju vrata. Vjernike je također neophodno poticati na izbjegavanje dodirivanja predmeta i površina poput rukohvata, klupa i sl.
 3. Pojačana osobna higijena
  a) Higijena ruku.
  Pri ulasku i izlasku sudionici trebaju dezinficirati ruke. Na ulazu u crkvu ili drugi molitveni prostor te unutra na još pokojem lakše dostupnom mjestu, treba osigurati dozatore s dezinfekcijskim sredstvom na bazi etilnog 70 % alkohola radi dezinfekcije ruku.
  b) Kašljanje/kihanje.
  Kod kašljanja i kihanja prekrivaju se usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem te dezinficirati ruke. Pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba.

c) Maske za lice.
Preporučljivo je koristiti zaštitne maske preko usta i nosa tijekom slavlja svete mise. To posebno vrijedi za svećenika kod podjele pričesti te za osobe zadužene za prikupljanje milostinje.

 1. Pojačana higijena prostora
  a) Prozračivanje prostora.
  Crkve je obvezno prozračivati najmanje pola sata prije dolaska i nakon odlaska vjernika.
  b) Čišćenje prostora.
  Dodirne točke kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, rukohvate, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidače za struju, zvona na vratima, ploče dizala te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati na početku i na kraju svakog liturgijskog slavlja. Čišćenje se provodi u vrijeme kada su vjernici odsutni.
 2. Praćenje zdravstvenog stanja
  a) Osjetljive skupine vjernika.
  Starijim i bolesnim vjernicima preporučuje se da se još za neko vrijeme suzdrže od dolaska na liturgijska slavlja, svete mise, pobožnosti, molitve ili obrede osobito na ona koja podrazumijevaju veći broj prisutnih, a posebno ako se ista mogu pratiti putem medija. Također se preporučuje da se suzdrže od dolaska na liturgijska slavlja, svete mise, pobožnosti, molitve ili obrede, osobe koje dijele kućanstvo s osobama starije životne dobi i osobe s kroničnim bolestima.
  b) Osobe s povišenom temperaturom.
  Sudionici ne ulaze u vanjske prostore (dvorište, vrt) i unutarnje prostore ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19 ili su u samoizolaciji.
  c)Prethodno mjerenje temperature.
  Prije odlaska na okupljanje u zatvorenom prostoru, svim sudionicima se preporučuje da izmjere kod kuće tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperature viša od 37,2 C osoba treba odgoditi sudjelovanje u okupljanjima. Isto tako, osobe koje imaju simptome bilo koje bolesti (npr. kašalj, otežano disanje, učestalo disanje, grlobolja, glavobolja, učestalo kihanje, probavne smetnje, gubitak okusa ili mirisa itd.), treba odgoditi sudjelovanje u okupljanjima.
 3. Specifične mjere za Katoličku crkvu
  a) Bez blagoslovljene vode na ulazu.
  Preporučuje se uklanjanje blagoslovljene vode iz crkava i drugih liturgijskih prostora kojom obično vjernici čine znak križa prilikom ulaska ili izlaska iz crkve ili drugog molitvenog prostora.
  b) Nema molitvenika ni pjesmarica.
  Za vrijeme trajanje epidemije, neophodno je uklanjanje molitvenika i pjesmarica iz klupa.
  c) Nema pružanja ruku.
  Izbjegava se pružanja znaka mira u slavlju euharistije uobičajenom gestom.
  d) Dezinfekcija ruku svećenika.
  Obvezna je dezinfekcija ruku svećenika – djelitelja svete pričesti prije samog čina podjeljivanja svete pričesti.
  e) Sveta pričest na ruke.
  Podjela svete pričesti preporučuje se isključivo na ruku, a ne na usta.
  f) Mjere za ispovijed.
  Za ispovijed se preporučuje prostor (crkva ili sakristija ili dvorana ili drugi odgovarajući molitveni prostor) gdje je moguće ostvariti preporučeni fizički razmak između vjernika.
  g) Nema kateheze.
  Župna kateheza i druge župne aktivnosti za djecu i mlade u organizaciji župe se do daljnjega odgađaju. Slavlje Prve svete Pričesti i Krizme odgađamo također do daljnjega.

h) Nema zborskog pjevanja.
Pjevanje koje predvodi veća skupina pjevača s jednoga mjesta do daljnjega se izostavlja.
i)Prikupljanje milostinje.
Postupak prikupljanja milostinje neka se prilagodi tako da vjernici ne dolaze rukama u kontakt s košaricom u koju prikuplja novac. Treba izbjegavati da vjernici jedan drugome dodaju košaricu za milostinju.
j) Ograničen broj sudionika na primanju sakramenata i nošenje maski.
Sakramenti vjenčanja, krštenja i drugi obredi odvijaju se na način da bude prisutno onoliko osoba koliko je određeno u pojedinoj crkvi, s prethodno navedenim razmakom od najmanje 2 metra između osoba. Svećenik, kumovi i ostale osobe koje neminovno dolaze u bliži kontakt preporučuje se da nose maske za lice, dok se fizički kontakt posebno s malim djetetom od strane osoba koje nisu roditelji izbjegavaju. Obredne geste koje pretpostavljaju nužnost dodira potrebno je svesti na najmanju moguću mjeru. Malo dijete ne nosi masku zbog opasnosti od gušenja. O slavljima sakramenata Prve svete Pričesti i Krizme i drugih liturgijskih slavlja u našoj Župi uslijedit će posebne upute iz naše Nadbiskupije.
k) Bez fizičkih kontakata.
Bliske fizičke kontakte (rukovanje i ljubljenje) prilikom čestitanja je neophodno izbjegavati.
Dragi vjernici!
Bolesti su uvijek bile i ostale sastavni dio ljudskoga života. I tako će biti do konca svijeta. Premda je napredak medicine i drugih znanosti olakšao i ubrzao liječenje mnogih bolesti, svjedoci smo kako nedovoljno poznati korona virus stvara neizvjesnost i nesigurnost u mukotrpnoj borbi za očuvanje zdravlja. U toj borbi i brizi za zdravlje duše i tijela dužni smo koristiti raspoloživa naravna i nadnaravna sredstva.
Dok zahvaljujemo svima koji su se brinuli i koji se brinu o zdravlju građana, zahvaljujemo svima vama, dragi vjernici što ste odgovorno prihvatili Odredbe vlade Njemačke i vlade Bavarske donošenje, u skladu zavoda za javno zdravstvo, kao i odredbe naše nadbiskupije, s obzirom na sprječavanje širenja bolesti COVID-19.
A donesene su iz ljubavi i odgovornosti za život i zdravlje svih nas. Svojom disciplinom i žrtvom pokazali smo kršćansku odgovornost za opće dobro, a to je pripomoglo da pandemija ne zahvati više stanovnika cijeloga svijeta, te da ne bude uzrokom patnje i umiranja, kao što je to bio slučaj u nekim zemljama.


Potičemo vas, draga braćo i sestre, da po ovim preporukama započnemo s ponovnim zajedničkim euharistijskim slavljima u našoj Župi. Ove odredbe za našu Župu stupaju na snagu u utorak 5. svibnja 2020. godine, a vrijede do opoziva ili drugačije odredbe-

Sve naše vjernike zajedno sa svim ljudima dobre u ovoj životnoj opasnost stavljamo pod moćni zagovor naše nebeske Majke – Blažene Djevice Marije i sv. Josipa, zaštitnika Crkve i naše Domovine i Blaženog Alojzija Stepinca zaštitnika naše Župe. Svima vam u ovom vremenu iskušenja neka Uskrsli Krist Gospodin podari svoga svjetla, snage i mira!


Najnovije vijesti