NOVO PRODULJENJE Do 18. svibnja moguće telefonski zatražiti otvaranje bolovanja

Pročitajte i ovo

Zbog lakših smetnji dišnih putova zaposlenici u Njemačkoj još uvijek mogu otvoriti bolovanje bez odlaska liječniku.

Ta posebna epidemiološka mjera, koja je uvedena u ožujku ove godine zbog suzbijanja širenja novog koronavirusa, produljena je do 18. svibnja.  

Tom mjerom omogućava se otvaranje bolovanja nakon telefonskih konzultacija s liječnikom.   

Vijest o produljenju mjere objavio je Savezni odbor liječnika, klinika i zdravstvenih osiguranja, prenosi merkur.de.

Mjera je bila na snazi do 4. svibnja, a njezinim produljenjem nastoje se izbjeći rizici od infekcije koronavirusom.   

Najnovije vijesti