Tužba protiv Austrije zbog indeksacije dječjih doplataka

Pročitajte i ovo

Europska komisija danas je odlučila pokrenuti postupak protiv Austrije pred Sudom EU-a zbog smanjivanja doplatka i obiteljskih poreznih olakšica za radnike čija djeca ne žive u Austriji.

Austrija je donijela zakon koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019., prema kojem obiteljske naknade i obiteljske porezne olakšice koje Austrija isplaćuje  za djecu koja imaju boravište u drugoj državi članici ovise o troškovima života u toj državi članici.

To znači da  građani EU-a koji rade u Austriji i plaćaju jednake iznose doprinosa za socijalnu sigurnost te poreze kao i lokalni radnici primaju niže naknade samo zbog toga što im djeca žive u drugoj državi članici.

– Komisija smatra da je takva indeksacija protivna pravu EU-a o slobodi kretanja radnika i o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti – navode.

Upućivanje na Sud EU-a uslijedilo je nakon što prethodna upozorenja Komisije nisu urodila plodom.

Pravila EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ne dopuštaju da država članica smanji novčane naknade osobama osiguranima u skladu s njezinim zakonodavstvom samo zato što te osobe ili članovi njihove obitelji imaju boravište u drugoj državi članici.

Tim je pravilima zabranjena diskriminacija na osnovi državljanstva. Svako smanjenje obiteljskih naknada samo zbog toga što djeca imaju boravište u inozemstvu predstavlja povredu pravila EU-a o socijalnoj sigurnosti te načela jednakog postupanja prema radnicima koji su državljani druge države članice u pogledu socijalnih i poreznih povlastica.

Komisija navodi da se austrijski mehanizam indeksacije ne primjenjuje na austrijske državljane koji u inozemstvu rade za neko austrijsko javno tijelo i imaju djecu koja s njima žive u inozemstvu, iako su u sličnoj situaciji.

 Prema austrijskim izračunima, ta mjere donosi uštede Austriji od oko 110 milijuna eura godišnje.

Najnovije vijesti