URED ZA HRVATE IZVAN HRVATSKE Stipendije za učenje hrvatskog jezika

Pročitajte i ovo

Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske dodjeljuje do 120 stipendija za učenje hrvatskog jezika, a učinit će to temeljem javnog poziva na koji su prijave moguće do 17. lipnja.

Za stipendije u zimskom semestru akademske 2020./21. mogu se prijaviti pripadnici hrvatskoga naroda, njihovi supružnici, kao i prijatelji hrvatskoga naroda i Hrvatske koji njeguju hrvatski identitet.

Uvjet je da su navršili 18 godina života, imaju završenu najmanje srednju školu te prebivalište izvan Hrvatske ili pak u njoj, ali ne dulje od tri godine.

Stipendisti će hrvatski jezik moći učiti u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, a stipendija će im pokrivati trošak tečaja, subvencioniranu prehranu te djelomičnu naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno.

Stipendije će se odobravati za sve jezične razine.

Zainteresirani za učenje hrvatskog jezika mogu se prijaviti isključivo u elektroničkom obliku putem e-prijavnog obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama Ureda gdje se može vidjeti i sam Javni poziv.

Najnovije vijesti